Kadry i Płace

BWTAX > Kadry i płace

ZAKRES OBSŁUGI KLIENTA

Z uwagi na zróżnicowane potrzeby i wymagania naszych Klientów, cena usługi jest indywidualnie negocjowana z Klientem przed podpisaniem umowy.

Kadry i płace

  • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej;
  • przygotowywanie umów o pracę, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi regulacjami Zleceniodawcy;
  • rozliczanie pracowników z wykorzystywanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych, stosownie do przepisów Kodeksu Pracy;
  • rejestracja pracowników i członków ich rodzin w ZUS;
  • prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności;
  • sporządzanie i wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników, do których wydawania Zleceniodawca zobowiązany jest przepisami prawa;
  • sporządzanie sprawozdań z zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa do Głównego Urzędu Statystycznego;
  • przeprowadzania obowiązkowych szkoleń BHP